Svensk

Tidigare hade vi ett stort lager med kylskåp. Vi använde lagret för att lagra mat och kläder som vi köpte till rabatterade priser eller fått som gåvor från olika företag som generöst hjälpt oss. Vi sorterade ut dessa produkter och vi delade ut livsmedel till de anhöriga vi hjälper med hjälp av kyl-bilar. fake rolex kaufen replica orologi För ett och ett halvt år sedan ändrade vi vårt system drastiskt på grund av stora kostnader – kostnader för hyra för kylförvaring, transport och leverans kostnader och löner för löntagare (pågående arbete kan inte endast utföras av frivilliga). De stora logistikkostnader gav oss inget val: Vi ville fortsätta att hjälpa familjer, men vi behövde göra detta genom att använda en billigare metod. montre replique.

Idag ger vi ut matkuponger som visar namn och nummer på identitetshandling för mottagaren, är icke-förhandlingsbara. Matkupongerna har ett specifikt monetärt värde och kan användas för att köpa mat i snabbköp. Denna metod har fördelar och ulemper. Den främsta fördel är den enorma besparingar i transport, levering och lagringskostnader, liksom de stora besparingar i tid (vi har investerat mycket tid och energi tidigare i driften av vårt lager och våra leveranssystem). En annan fördel är att familjerna nu kan välja vilken mat de vill ha.

Den stora nackdelen är att vi nu måste betala för livsmedel till anskaffningsvärde. Vi kan inte längre ta emot dessa produkter gratis eller till 25 procent rabatt. Men vi vägde för-och nackdelar mot varandra innan vi förändrat vårt system och kom till slutsatsen att vi måste hitta ett nytt sätt att drifta om vi ville fortsätta det viktiga arbetet att ge långsiktigt stöd till behövande familjer i Israel. Förutom mat, distribuerar vi kläder för både vuxna och barn i början av varje vinter (vilket kan vara ganska kallt här i Israel), liksom skolböcker, anteckningsböcker, brevpapper och skol-väskor före början av varje läsår. watchestation.ru Grunden för vår verksamhet kommer enbart från donationer. På grund av den globala ekonomiska krisen har gåvor till vår organisation minskat under de senaste två åren. Den sorgliga konsekvensen av denna situation är att vi successivt har tvingats skära ned vårt stöd till behövande familjer i Israel med cirka 50 procent. fake uhren Jag hoppas att jag har gett er uppfattning om omfattningen och arten av vårt arbete för individer och familjer som är i socio-ekonomiska problem i Israel. Som tidigare nämnts kommer jag gärna ge ytterligare information om du är intresserad.

Med hälsningar,
Yitzhak Nakii
På uppdrag av Noam Eliezer institution