Norsk

Jeg vil gjerne fortelle dere om vår organisasjon, Noam Elieser Institusjonen, og det viktige arbeid den gjør for de trengende i Israel. Trenger du ytterligere informasjon så kan selvfølgelig gjerne kontakte meg via telefon eller e-post. Mitt mobilnummer og e-postadresse vises nederst på siden.

Et av Noam Elieser’s sentrale mål er å bistå store familier i Israel som er i svært vanskelige sosioøkonomiske forhold og er dermed i behov av vår støtte. Vår bistand til disse familiene er uttrykt i tilførselen av grunnleggende matvarer og klær.

For de to siste årene har vi sørget for matprodukter for rundt 70 familier hver eneste uke, umiddelbart før jødiske helligdager, som for eksempel Rosh Hashana, Sukkot og påske, har vi sørget for matprodukter til om lag 120 familier. Før endringen i vårt system for assistanse, besto denne hjelpen av matkurver fylt med grunnleggende matvarer for sabbaten og helligdager. I dag, som jeg skal forklare nedenfor, hjelper vi disse familiene i form av matkuponger.

Tidligere hadde vi et stort lager med kjøleskap. Vi brukte lageret til å lagre mat og klær som vi kjøpte til rabatterte priser eller mottok som gaver fra forskjellige bedrifter som generøst har hjulpet oss. Vi sorterte ut disse produktene og vi distribuerte matvarer til de familiene vi hjelper ved å bruke kjølebiler.

For ett og et halvt år siden forandret vi vårt system drastisk på grunn av store utgifter – leiekostnadene for kjølelageret, for transport og leveringskostnader, og til lønn av betalte ansatte (det pågående arbeidet kan ikke utføres bare ved hjelp av frivillige). De store logistikk-kostnadene ga oss ikke noe valg: Vi ønsket å fortsette å hjelpe familiene, men vi trengte å gjøre dette ved hjelp av en mindre kostbar metode.

I dag gir vi ut matkuponger som viser navn og identitet kortnummer til mottakeren, som er ikke-omsettelige. Matkupongene har en bestemt pengeverdi og kan brukes til å kjøpe matvarer i supermarkedene. Denne metoden har fordeler og ulemper. Den primære fordelen er den enorme besparelser i transport, levering og lagringskostnader, samt den store besparelsen i tid (vi investerte mye tid og energi tidligere i driften av vårt lager og vårt leveranse system). En annen fordel er at familiene nå kan velge hvilke matvarer de ønsker.

Den store ulempen er at vi nå må betale for matproduktene til selvkost. Vi kan ikke lenger motta disse produktene gratis eller til en 25 prosent rabatt. Men vi veide fordeler og ulemper opp mot hverandre før vi endret systemet vårt og kom til den konklusjonen at vi måtte finne en ny metode å drive på hvis vi ønsket å fortsette med det viktige arbeidet med å gi langsiktig hjelp til trengende familier i Israel. I tillegg til matvarer, distribuerer vi klær for både voksne og barn i begynnelsen av hver vintersesong (som kan være ganske kald her i Israel), samt skolebøker, notatbøker, skrivesaker og skolesekker før starten av hvert skoleår.

Grunnlaget for våre aktiviteter kommer utelukkende fra donasjoner. På grunn av den globale økonomiske krisen har gaver til vår organisasjon blitt redusert de siste to årene. Den triste konsekvensen av denne situasjonen er at vi har blitt gradvis tvunget til å kutte ned vår bistand til trengende familier i Israel med rundt 50 prosent.

Jeg håper at jeg har gitt deg en idé om omfanget og karakteren av arbeidet vårt vegne av personer og familier som er i sosioøkonomisk nød her i Israel. Som nevnt før vil jeg med glede gi deg ytterligere informasjon om du er interessert.

Med Vennlig hilsen,
Yitzhak Nakii
På vegne av Noam Elieser Institusjonen